Duurzaamheid heel gewoon bij HARVINK

Duurzaamheid heel gewoon bij HARVINK

Steeds meer is de consument zich bewust van de gevolgen van hun leefstijl op het milieu, de aarde en toekomstige generaties. Ook als het om interieurkeuzes gaat, speelt duurzaamheid meer en meer een rol. Voor Harvink is de zorg voor het milieu zó vanzelfsprekend, dat we wel eens vergeten uit de doeken te doen hoe wij daaraan precies invulling geven.
 
HARVINK is puur Nederlands product
Wat is er duurzaam aan een volledig Nederlands product? Sowieso is onze ervaring dat Nederlands fabricaat veelal een betere garantie is voor kwaliteit en lange levensduur dan import uit lagelonenlanden. En lange levensduur betekent minder productie en afval dus duurzaam. Door onze toeleveranciers dichtbij huis te kiezen, hebben we bovendien meer controle op hun manier van (duurzaam) werken en de keuze voor milieuvriendelijke en gecertificeerde grondstoffen en materialen. Meer lezen!