Duurzaamheid en transport

Duurzaamheid en transport

Steeds meer consumenten zijn zich bewust van de gevolgen van hun leefstijl op het milieu, de aarde en toekomstige generaties. Ook als het om interieurkeuzes gaat, speelt duurzaamheid meer en meer een rol. Voor Harvink is de zorg voor het milieu zó vanzelfsprekend, dat we wel eens vergeten uit de doeken te doen hoe wij daaraan precies invulling geven. 

Nederlands product
Door onze leveranciers dichtbij huis te kiezen, hebben we bovendien meer controle op hun manier van (duurzaam) werken en de keuze voor milieuvriendelijke en gecertificeerde grondstoffen en materialen. Onze toeleveranciers zitten in de directe omgeving van onze werkplaats in IJsselstein. De materialen die we inkopen hoeven dus maar weinig kilometers te maken. We bundelen de inkoop bovendien: frames worden bijvoorbeeld per serie besteld en in één rit geleverd om het aantal transportbewegingen - en daarmee de CO2-uitstoot - zoveel mogelijk te beperken. 

Een bewuste keuze en op dit moment een geruststellende gedachte!